Visar: 1 - 3 av 3 RESULTAT
Nyheter

Årsstämman 2017

Den 24 april genomfördes årets stämma i Lannamässen med ett tjugotal närvarande. Sedvanliga punkter på dagordningen avhandlades. Under punkten motioner fanns en att diskutera, inlämnat av Bengt Torége, Gunnel Torége och Lars Edwertz, gällande skapandet av grupper inom föreningen som hanterar olika ”intresseinriktningar” utan att man behöver ta en plats i styrelsen. Som exempel nämndes att det skulle …