Föreningen startade genom att dåvarande Lanna Egnahemsförening kallade till ett intressemöte hösten 1997. Egnahemsföreningen hade erhållit lite pengar från Lekebergs kommun för att undersöka möjligheterna att starta någon form av ungdomsverksamhet i Lanna. Vi var 5 personer som tog på oss detta och vi hade därefter vårt första möte den 19/11 1997 då vi bildade en interimsstyrelse. Vid vårt första årsmöte den 15/4 1998 i samband med Egnahemsföreningens årsmöte antog vi namnet Hidinge-Lanna Byalag.

Ungdomsverksamheten smygstartade under jullovet 1997 i Lannamässen och vi fortsatte därefter under våren 1998 med att driva ungdomsgården på torsdagskvällar. I början riktade vi in oss mot ungdomar från årskurs 3 och uppåt men i takt med att vi påbörjade samarbetet med Fjugesta fritidsgård ökade vi successivt åldersgränsen till årskurs 6 och uppåt. Efter en tid upphörde tyvärr ungdomsgården, men vi har på senare år uppvaktat kommunen i frågan då vi anser att det behövs en ungdomsgård i Lanna och nu finns det åter och drivs i kommunens regi på skolan på fredagar.

Under 1999 fördes diskussioner om att slå ihop Byalaget med Lanna Egnahemsförening. Detta ledde till att Egnahemsföreningen upphörde fr o m 2000 och istället blev en egen sektion i Byalaget, Egnahemssektionen. Vi utökade även styrelsen med 3 personer från Egnahemsföreningen.

lanna-badgruva

En historiskt viktig aktivitet för Byalaget har varit att driva Badgruvan under sommarsäsongen där vi ansvarade för skötsel som gräsklippning och såg till att det var rent och snyggt. Byalagets ansvar för Badgruvan upphörde 2012 i samband med att kommunen köpte marken där Badgruvan ligger.

Varje Valborg hålls vårt traditionella valborgsfirande med brasa och fyrverkerier, alltid i samarbete med en klass på Hidinge skola (oftast klass 5). Byalaget står som arrangör, medan klassen får en chans att tjäna pengar till klassresan genom diverse försäljning, lotterier och annat skoj för besökarna. En lika uppskattad händelse vart år!

Under åren har vi också arrangerat midsommarfirande i samarbete med Lanna Lodge. Just 2018 var den traditionen vilande och vi får se hur det blir 2019.

I Byalagets regi har det genomförts diverse kurser och studiecirklar för vuxna, t ex dans, målning, matlagning och studier om gamla Lanna vilket resulterat i en utställning och till slut även en bok, Lannaboken.

Byalaget är remissinstans i frågor från kommunen som rör utvecklingen i området, en verksamhet som skulle kunna utvecklas om vi hade fler intresserade som ville delta i vårt arbete för bygdens bästa.

Sedan 2014 äger vi Mässen i Lanna, ett köp som gjordes för att området behöver en samlingslokal. Sedan dess har vi fyllt huset med människor, verksamhet och massor av roligt!

Byalaget är medlem i dessa organisationer:

  • Egnahemsföreningen
  • Örebro läns Hembygdsförbund
  • Mellansjölandet
  • Kilsbergskanten
  • Lekebergs Kommunbygderåd – där vi försöker ha en representant med på alla möten

 

Lämna en kommentar