Lannamässen drivs helt med ideella krafter och medel. Därför ber vi alla som använder lokalen att vara försiktiga med hus och inventarier så skador inte sker.

Bokning
Bokning görs via bokningsformulär på vår webbsida. Observera att du då gör en bokningsförfrågan, som ska bekräftas med en e-post för att bokning ska vara genomförd. 

Uthyrning sker till personer som har fyllt 25 år. Eventuellt kan legitimation krävas. 

Betalning, deposition och nycklar

Betalning skall erläggas enligt fakturadatum  för hyrestillfället.

En depositionsavgift om 500 kr kan tas ut före uthyrning. Denna avgift betalas tillbaka om allt är i sin ordning i lokalerna och området runt Lannamässen efter hyrestillfället. Om inte behålls avgiften till dess att alla åtaganden och skulder har regleras.

Depositionsavgiften faktureras tillsammans med hyran och återbetalas på det sätt som är överenskommet mellan hyresgäst och Hidinge-Lanna Byalag

Nyckelkod erhålls senast dagen innan hyrtillfället via e-post eller SMS.

Vid hyrestillfället

Vid hyrestillfället ansvarar hyresgästen för att

   1. lokalen endast används till den typ av tillställning som anges i hyreskontraktet och att själv närvara vid densamma.
 1. förvara nyckelkod väl och inte låna ut denna till obehörig.
 2. vårda lokaler och inventarier väl samt anmäla och ersätta eventuell skada som uppkommer under hyrestiden.
 3. levande ljus hanteras på ett säkert sätt.
 4. förbudet mot fyrverkerier och smällare respekteras.
 5. rökning endast sker utomhus.
 6. inga djur vistas i lokalen.
 7. följa säkerhetsanvisningarna, Säkerhetsinformation till hyresgäster.

Tillställning ska avslutas senast klockan

  1. 23:00 helgfri söndag-torsdag
 • 01:00 fredag, lördag, helgdag

Fönster och dörrar hålls stängda efter klockan 22:00 alla dagar för att inte störa grannar.

Övernattning i lokalen är ej tillåtet. 

Föremål som tillhör gäster är ej försäkrade mot stöld eller brand och förlust eller skada ersätts ej av Hidinge-Lanna Byalag.

Städning och besiktning

Städning ska utföras enligt Städinstruktion för Lannamässen

Hyresgästen är skadeståndsskyldig gentemot Hidinge-Lanna Byalag för under hyrestiden skadade eller förkomna inventarier samt skador i lokalen.
Hidinge-Lanna Byalag ska framföra eventuella anmärkningar gentemot hyresgästen senast inom 10 dagar efter hyrestidens slut samt överlämna ersättningsanspråk.

Hidinge-Lanna Byalag äger rätt att debitera 300 kr per påbörjad timma exempelvis vid fördröjd besiktning eller för att slutföra undermålig städning eller andra merarbeten i anslutning till uthyrningen.

Inventarieförteckning kan erhållas om så önskas.

Diskning av glas och porslin före användning kan i vissa fall rekommenderas.

Städinstruktion för Lannamässen

Allmänt

  • Städutrustning finns i köket på övervåningen samt i förrådet vid toaletten på nedervåningen.
 • Ni tar själva med ert avfall från lokalen.
 • Använda handdukar, trasor mm hängs upp i duschen nere så de kan tvättas.
 • Om något tar slut, meddela gärna det så vi kan ordna bra till nästa hyresgäst.

Övervåningen

Stora salen

  • Bord stuvas in skiva mot skiva på avsedda bord under scen.
 • Stolar stuvas in i staplar om 7 i förråd bredvid scen. Överblivna stolar ställs på scen.
 • Bar placeras på scenen.
 • Samlingslokalens samt scenens golv dammsugs eller sopas.
  OBS! Golvet får ej våttorkas, fläckar kan tas bort med fuktad trasa.

Köket

  • Diska det ni använt (kaffekanna, koppar, tallrikar, glas etc).
 • Torka av kaffebryggare, bänkar, spis etc  med fuktig trasa/duk.
 • Golvet dammsugs eller sopas, vid behov våttorkning med mopp.
 • Soppåse töms eller byts. Ny påse monteras.
 • Sopsäcken byts. Ny säck monteras.

Hall och toaletter

  • Tvättställ och speglar avtorkas med fuktig trasa/duk.
 • Toalettstolar rengörs med toaborste och avtorkas med fuktig trasa/duk.
 • Golvet dammsugs eller sopas, vid behov våttorkning med mopp.
 • Soppåse töms eller byts. Ny påse monteras.

Nedervåningen

Stora salen

  • Bord och stolar ställs upp enligt ritning på baksidan av dörren till rummet.
 • Golvet dammsugs eller sopas, vid behov våttorkning med mopp.

Köksskåpet

  • Diska det ni använt (kaffekanna, koppar, tallrikar, glas etc).
 • Torka av kaffebryggare, bänk etc  med fuktig trasa/duk.
 • Soppåse töms eller byts. Ny påse monteras.

Hall och toalett

  • Tvättställ och speglar avtorkas med fuktig trasa/duk.
 • Toalettstolar rengörs med toaborste och avtorkas med fuktig trasa/duk.
 • Golvet dammsugs eller sopas, vid behov våttorkning med mopp.
 • Soppåse töms eller byts. Ny påse monteras (finns i städskåpet).

Utvändigt

 • Askkopp töms och eventuellt övriga fimpar/snus mm plockas upp.
 • Ev. annat skräp/föremål utanför byggnaden och på parkeringen tas omhand.

Säkerhetsinformation till hyresgäster

Förebyggande åtgärder – se till att

  1. Utrymningsvägarna är upplåsta och ej blockeras med bord, stolar eller liknande.
 • Informera era gäster var utrymningsvägarna finns.
 • Ta inte in fler personer än vad lokalerna är godkända för:
   • 80 personer på övervåningen
 • 25 personer på undervåningen
 • Ta reda på var släckredskap finns och hur dessa hanteras korrekt.
 • Placera levande eld  på säker plats.
 • Rökning sker endast utomhus, ej inomhus.

Skadeståndsbegränsande åtgärder vid brand

  1. Utrym lokalen, uppsamlingsplats är uthuset bakom Lannamässen.
 • Larma SOS telefonnummer 112.
 • Ni befinner er i Mässen, Lanna, Lekebergs kommun.
 • Använd brandsläckare som finns vid ingångar uppe och nere.

Innan ni lämnar lokalen – se till att

  1. Levande ljus är släckta.
 • Spis och kaffekokare är avstängda.
 • Vattenkranar är avstängda.
 • Dörrar och fönster är låsta/reglade.
 • Ytterlampan släckts.

Vid frågor kontakta

  • Nina Dahlström 073- 527 04 53
 • Håkan Wahlstedt, 070-585 68 58

Lämna en kommentar