Byalaget som organisation ställer sig tillsvidare utanför frågan för eller emot, vi hjälper till att sprida den information/fakta som finns.


 

Den senaste informationen hittas i gruppen ”Tåg genom Lekeberg” på Facebook, tyvärr måste man ha ett Facebook-konto för att kunna ta del av informationen som finns där. De viktigaste delarna fylls på denna sida varefter de dyker upp.

En slutrapport väntas, har skjutits upp till slutet av april, som bör ge svar på många av de frågor som finns gällande dragningen

Kommunen har meddelat att de avser hålla informationsmöten när slutrapporten kommit

 

Här är de filer som ger den grundläggande informationen som finns tillgänglig just nu

 

Karta sträckningen Arboga-Karlstad. Alternativ sträckning över Lekeberga Sälven vidare mot Degerfors finns markerad på kartan.
Karta Arboga-Karlstad

 

Förtydligande av kartan, delstudie över Lanna

12232773_10153291562664227_2082504420491044799_o