Den 24 april genomfördes årets stämma i Lannamässen med ett tjugotal närvarande. Sedvanliga punkter på dagordningen avhandlades.

Under punkten motioner fanns en att diskutera, inlämnat av Bengt Torége, Gunnel Torége och Lars Edwertz, gällande skapandet av grupper inom föreningen som hanterar olika ”intresseinriktningar” utan att man behöver ta en plats i styrelsen. Som exempel nämndes att det skulle kunna finnas en grupp för barnaktiviteter, en annan för vård av Mässen och så vidare.
Denna fråga har redan diskuterats i styrelsen vid flertalet tillfällen, men det har tyvärr inte genomförts fullt ut. Stämman beslutade att styrelsen skall se över möjliga grupper och sträva efter att genomföra förändringen, dels för att minska arbetsbördan på styrelsen och dels för att tröskeln att engagera sig kanske blir något lägre om man får engagera sig inom den del man är intresserad av.

Avgående styrelsemedlemmarna Anna och Hanna avtackades med blommor (som de fick hem då de tyvärr inte kunde vara på plats). Istället fick vi välkomna Nina Dahlström och Tove der Nederlanden som presenteras i kommande nyhetsbrev.

Styrelsen efter årets stämma är följande:

Ordförande
Håkan Wahlstedt

Ledamöter
Sten Åqvist
Elisabeth Johansson
Sören Carlos
Nicklas Johansson
Alexander Röstlund
Siv Wessling
Nina Dahlström
Tove der Nederlanden

Efter slutförd stämma inmundigades dryck och smörgåstårta över diverse samtal

Tack till alla som deltog på stämman!

Du kanske också gillar:

Lämna en kommentar