Det blev ett mycket välbesökt möte, många var intresserade att få information om den planerade järnvägen, faktiskt så många att stolarna inte räckte till utan en del fick ta ståplats under mötet. Mässen blev fullsatt! Självklart jättekul att många är intresserade, samtidigt både oroväckande och besvärande att information saknas för de personer som enligt planerna kommer att påverkas markant.
Med tanke på deltagarantalet och en del frågor som kom upp kunde man dra slutsatsen att många inte alls eller i väldigt grova drag haft information kring hur dragningen planerats i dagsläget.

Informationsmöte om järnvägen genom Lekeberg

Presentation av tillgängliga fakta

Inledningsvis presenterades den information som faktiskt finns att få del av, det blev många frågor och kommentarer till detta. En del ny information kom fram som att det redan blivit byggstopp på vissa håll längs den planerade järnvägskorridoren, trots att inget beslut finns. Inte bara de boende har blivit tagna på sängen, det visade sig att Green Cargo som står för 80% av dagens tåggods, inte hade den blekaste aning om den planerade dragningen. Även deras närmsta konkurrent saknar information om den nya planerade sträckningen.

Det visade sig även under kvällen att bland de politiker som tillfrågats om järnvägen var det flera som inte hade någon information om projektet, utan snarast blivit tagna på sängen av frågan. Under tisdagen (dagen efter mötet) ska kommunstyrelsen hålla möte och beslut ska tas i frågan ”Fördjupad översiktplan med anledning av ny järnväg Oslo-Stockholm (Nobelbanan) (KS 15-461)”. Kerstin Leijonborg, Framtidspartiet i Lekeberg (FL), var en av två politiker på plats och hon uttryckte att hon hade ”bristande information och därför valt att gå på Byalagets möte för att få veta lite mer”. Olle Leijonborg var den andre deltagande politikern.
Det känns oroväckande att våra politiker ska ta beslut om projekt där det råder mycket bristfällig information.

Som vanligt när det finns bristfälligt med information så kom det upp en del spekulationer, en del säkert troliga men utan säker källa och en del som omgående kan bortses från. Det var en genomgående kritik från såväl oss som höll i mötet liksom deltagarna att kommunens information kring detta projekt varit minst sagt bristfällig. Det gjordes även liknelser mellan detta projekt och vindkraftsprojektet där kommunen alldeles för sent informerade dem som påverkades.
Det framkom under mötet att Örebro och Karlskoga kommun har mer information på sina hemsidor, men även att ingen av de deltagande kommunerna i projektet hållit informationsmöten ännu.

Efter en timme hade det tunna materialet visats och kommenterats, varpå det blev en kort paus för att sträcka på benen, ta en fika och släppa in frisk luft. Självklart blev det en hel del mindre grupper där diskussionerna gick höga och man kunde höra flera som förvånades över hur kommunen hanterat frågan så här långt.

info-om-nobelbanan-genom-lekeberg

Frågestund med intressanta frågeställningar

Efter pausen hade mötesdeltagarna decimerats en del och mötet övergick till frågestund för att reda ut eventuella oklarheter i den information som visats och att samla frågor som kan riktas mot kommunen angående projektet. Några av frågorna var hur buller och vibrationer påverkar de närboende. Om korridoren spikas tillåts inga nybyggen (eller är det beslutet redan taget?) och de som har mark och/eller fastigheter längs sträckan undrade över vad som händer med husens värde. Området kommer vara låst för utveckling tills den dag spåret finns på plats – om det verkligen kommer att ske ens..?
Sen kom frågan upp varför politikerna inte bemödade sig att lyssna in befolkningen vad vi tycker o tänker. Att detta inte är ett ok beteende från politiker.

Ett förslag kom upp att Hidinge-Lanna Byalag och Föreningen Kilsbergskanten ska inleda ett samarbete kring frågan. Kontakter kommer att tas inom kort och mer information om det kommer längre fram. Värt att notera är att Hidinge-Lanna Byalag är neutrala i frågan.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att oron är stor och informationen liten, vi hoppas att den ekvationen vänds inom kort. Brist på information leder lätt till spekulationer som blir rykten som efter att ha uttalats tillräckligt många gånger blir ”sanningar”. Bättre då att redovisa den information som finns. Dåliga besked är bättre än inga besked…

Den information som presenterades finns att ladda ned på denna sida. Alternativt använder man offentlighetsprincipen och begär ut informationen rörande järnvägsprojeketet från kommunen. Detta görs då lämpligtvis via e-postadressen information.lekeberg@lekeberg.se
En hel del diskussioner pågår även i Facebook-gruppen Tåg genom Lekeberg, bli gärna medlem och tyck till du också.

Ett stort tack till alla deltagare för det intresse som visats och alla frågor och kommentarer som dryftades under mötet.

Sara Forsling, Stefan Elfors och Nicklas Johansson

Du kanske också gillar:

Lämna en kommentar