19 oktober hölls ett samrådsmöte gällande natur- och fritidsområdet vid Lanna badgruva. Ett 50-tal personer från trakten kom för att diskutera med de politiker och tjänstemän som var på plats. Kommunen har nu publicerat anteckningarna som fördes under mötet samt en sammanställning av de synpunkter som noterades under mötet.

När man läser sammanställningen av synpunkterna kan man notera att till exempel parkering ses som både hinder och möjlighet, lite beroende på hur man väljer att se på utvecklingen kring badgruvan. Det finns ytterligare några synpunkter som ses ur båda synvinklar.

Ett uppföljningsmöte är tänkt att hållas till våren och en del frågor samt förslag/idéer som ställdes under mötet kommer att besvaras längre fram. Byalaget bevakar detta.

Du kanske också gillar:

Lämna en kommentar