Det finns en långsiktig plan att bygga järnväg för höghastighetståg på sträckan Stockholm-Oslo och den del som genom åren kallats Nobelbanan har det nu tagits fram en förstudie för. Denna har funnits hos kommunen att få ut mot begäran, tillsammans med lite annan information.

Just nu inväntas den slutliga och fulla rapporten som redogör för varför man gjort vissa val gällande sträckning mm. Kommunen har meddelat att de efter att slutrapporten kommit avser hålla informationsmöten kring frågan.

Byalaget har sammanställt tillgänglig information/fakta och lagt upp på denna sida

Privata intressen har skapat en Facebookgrupp om järnvägen, dock måste man ha Facebook-konto för att kunna ta del av informationen

Ett möte kommer att hållas i Mässen, datum och tid är ännu ej bestämt, dock inte avhängigt att slutrapporten kommit.

 

Du kanske också gillar:

Lämna en kommentar