Kommunen har bjudit in till Uppföljningsmöte om den fortsatta utvecklingen av Lanna badgruva vilket kommer att hållas Tisdag 5 april 18:30 i Matsalen på Hidinge Skola.

Det här är den utlovade uppföljningen på samrådsmötet om Lanna badgruva. Vi kommer att gå igenom utvecklingsplanen och vi välkomnar era synpunkter och idéer. Representanter från Lekebergs kommun och Polisen deltar.

Kommunens inbjudan som gått ut till bland annat Byalaget

Vi har tidigare skrivit om det samråd som hölls 19 oktober och även lagt upp de handlingar som producerats efter det mötet.

Anteckningarna som fördes under mötet samt sammanställning av de synpunkter som noterades under mötet.

Vi uppmuntrar alla boende i området att delta i mötet

Du kanske också gillar:

Lämna en kommentar