Kategorier
Nyheter

Fortsatt samråd kring Lanna Badgruva

Kommunen har bjudit in till Uppföljningsmöte om den fortsatta utvecklingen av Lanna badgruva vilket kommer att hållas Tisdag 5 april 18:30 i Matsalen på Hidinge Skola.

Det här är den utlovade uppföljningen på samrådsmötet om Lanna badgruva. Vi kommer att gå igenom utvecklingsplanen och vi välkomnar era synpunkter och idéer. Representanter från Lekebergs kommun och Polisen deltar.

Kommunens inbjudan som gått ut till bland annat Byalaget

Vi har tidigare skrivit om det samråd som hölls 19 oktober och även lagt upp de handlingar som producerats efter det mötet.

Anteckningarna som fördes under mötet samt sammanställning av de synpunkter som noterades under mötet.

Vi uppmuntrar alla boende i området att delta i mötet

Kategorier
Nyheter

Information kring samrådet om Lanna Badgruva

19 oktober hölls ett samrådsmöte gällande natur- och fritidsområdet vid Lanna badgruva. Ett 50-tal personer från trakten kom för att diskutera med de politiker och tjänstemän som var på plats. Kommunen har nu publicerat anteckningarna som fördes under mötet samt en sammanställning av de synpunkter som noterades under mötet.

När man läser sammanställningen av synpunkterna kan man notera att till exempel parkering ses som både hinder och möjlighet, lite beroende på hur man väljer att se på utvecklingen kring badgruvan. Det finns ytterligare några synpunkter som ses ur båda synvinklar.

Ett uppföljningsmöte är tänkt att hållas till våren och en del frågor samt förslag/idéer som ställdes under mötet kommer att besvaras längre fram. Byalaget bevakar detta.